Καταγγελία εναντίων Τσιαντή για παραποίηση του κοντέρ του Αυτοκινήτου

  • Κατηγορία: Επικαιρότητα
  • Δημοσιεύθηκε : Παρασκευή, 12 Ιανουαρίου 2018 18:37

Πληροφορούμαστε ότι χοντραίνει πολύ το παιγνίδι στον Δήμο Λίμνης Πλαστήρα. Τελευταία υπόθεση που πήρε διαστάσεις είναι το αυτοκίνητο που χρησιμοποιούσε για τις μετακινήσεις του ο δήμαρχος Δημήτρης Τσιαντής.

Η χρήση των οχημάτων των δήμων από τους αιρετούς διέπονται από αυστηρή νομοθεσία και δεν μπορεί κάποιος να χρησιμοποιεί ένα δημόσιο όχημα ως ιδιωτικό.

Πληροφορούμαστε ότι ο δημοτικός σύμβουλος Δημήτρης Σκόνδρας προχώρησε σε καταγγελία εναντίων του δημάρχου, ότι παραποίησε το κοντέρ του οχήματος του δήμου που ο ίδιος χρησιμοποιούσε για λόγους που ο ίδιος γνωρίζει.

Η καταγγελία πληροφορούμαστε πως αναφέρει ότι το κοντέρ από 160.000 χιλιόμετρα, βρέθηκε να έχει 55.000 χιλιόμετρα! Καλούμε τον δήμαρχο να πάρει θέση και να πει ξεκάθαρα την άποψή του στους δημότες. Αληθεύει ότι το κοντέρ βρέθηκε παραποιημένο σε ένα αυτοκίνητο που οδηγούσε μόνο ο ίδιος, ενώ την ίδια περίοδο το αυτοκίνητο ήταν για μερικές ημέρες εξαφανισμένο από το δημαρχείο, κάτι που προξένησε την απορία δημοτικών συμβούλων και υπαλλήλων;

Ψάξαμε και βρήκαμε την νομοθεσία που αναφέρεται στην παραποίηση του μετρητή των χιλιομέτρων ενός αυτοκινήτου. Με τον νέο νόμο για τα ΚΤΕΟ, που έχει δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, στα οχήματα που έχει διαπιστωθεί κατά τον τεχνικό έλεγχο ότι έχουν «γυριστεί» τα χιλιόμετρά τους, θα σημειώνεται Σοβαρή Έλλειψη. Αυτό σημαίνει ότι θα δίνεται στον ιδιοκτήτη τους ένα περιθώριο 20 ημερών να εξαλείψει την έλλειψη αυτή και να προσκομίσει το όχημά του για επανέλεγχο σε ΚΤΕΟ.

Πιο αναλυτικά το ΦΕΚ 2726Β/4-8-2017 Άρθρο 9 παράγραφος 6 αναφέρει: «Σε περιπτώσεις που διαπιστώνεται παραποίηση του μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων με σκοπό τη μείωση ή την αλλοίωση της ένδειξης της καταγεγραμμένης από όχημα απόστασης, η παραποίηση αυτή επισύρει αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές διοικητικές και ποινικές κυρώσεις που δεν εισάγουν διακρίσεις».

Αλλά και παρακάτω στον πίνακα σημείων ελέγχου κατά τον τεχνικό έλεγχο και στο σημείο ελέγχου 7.1.1 για τον χιλιομετρητή, χαρακτηρίζεται ως σοβαρή έλλειψη 1) «όταν αυτός είναι εμφανώς εκτός λειτουργίας» και 2) «όταν υπάρχει εμφανής παραποίηση (απάτη) για την μείωση ή την ψευδή καταγραφή της απόστασης που έχει διανύσει το όχημα».

Εννοείται ότι δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην επικροτεί την λογική της αντιμετώπισης των κατεργαρέων που κατεβάζουν τα χιλιόμετρα που εμφανίζεται να έχει διανύσει ένα όχημα, προκειμένου να ανεβάσουν την εμπορική του αξία.

Με αυτό τον τρόπο το υπουργείο Μεταφορών εκτιμά πως θα σταματήσει η μάστιγα του γυρίσματος των χιλιομέτρων τουλάχιστον στην εγχώρια αγορά καθώς στα εισαγόμενα αυτοκίνητα υπάρχει σχετική οδηγία από την ΕΕ ώστε μέχρι το 2020 όλα τα ΚΤΕΟ που δραστηριοποιούνται στα κράτη-μέλη να είναι online συνδεδεμένα μεταξύ τους ώστε να μπορούν μεταξύ τους να έχουν πρόσβαση σε παλαιότερους ελέγχους που έχει πραγματοποιήσει κάποιο όχημα στα κράτη-μέλη.

Από τον Απρίλιο του 2014 το Ευρωπαϊκό Κοινoβούλιο έχει αποστείλει σε όλα τα κράτη-μέλη Οδηγία σύμφωνα με την οποία η παραποίηση του μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων θα πρέπει να θωρείται αδίκημα και μάλιστα να επιβάλλονται κυρώσεις!

Επίσης η Κομισιόν θίγει και το πολύ σοβαρό θέμα της οδικής ασφάλειας καθώς επισημαίνει πως η παραποίηση χιλιομέτρων οδηγεί σε εσφαλμένη αξιολόγηση της καταλληλότητας των οχημάτων για κυκλοφορία.

Ειδικότερα σύμφωνα με την Οδηγία 2014/45/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 3ης Απριλίου στο άρθρο 25 αναγράφεται χαρακτηριστικά: «Η παραποίηση του μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων θα πρέπει να θεωρείται ως αδίκημα που επισύρει κυρώσεις, δεδομένου ότι η παραποίηση του μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων μπορεί να έχει εσφαλμένη αξιολόγηση καταλληλότητας των οχημάτων για κυκλοφορίας. Η καταγραφή των διανυθέντων χιλιομέτρων στο Πιστοποιητικό Τεχνικού Ελέγχου και η πρόσβαση του ελεγκτή στις πληροφορίες αυτές θα πρέπει να διευκολύνει την ανίχνευση παραποίησης του μετρητή ή της παρέμβασης. Η Επιτροπή θα πρέπει να ελέγχει την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τους μετρητές διανυθέντων χιλιομέτρων, μεταξύ των Αρχών των κρατών-μελών».