ΤΟΠΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΕΒ ΤΙΤΑΝΙΟΥ

  • Κατηγορία: Επικαιρότητα
  • Δημοσιεύθηκε : Δευτέρα, 12 Φεβρουαρίου 2018 15:38

ΟΙ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΑΝΑ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΕΡΓΩΝ 2018

Με θέμα τον προγραμματισμό έργων που κρίνονται αναγκαία για κάθε αγρόκτημα δικαιοδοσίας του ΤΟΕΒ ΤΙΤΑΝΙΟΥ, πραγματοποιήθηκαν στις

5-6-7-9/2/2018 συνελεύσεις αντιπροσώπων και μελών , στις Κοινότητες

Κοσκινά-Μεταμόρφωσης-Καλυβακίων- Βλοχού, μετά από σχετική Πρόσκληση της Διοίκησης του Οργανισμού.

Οι συναντήσεις της Διοίκησης με τους αντιπροσώπους και τα μέλη του Οργανισμού ,που πραγματοποιούνται για πρώτη φορά στην ιστορία του ΤΟΕΒ ΤΙΤΑΝΙΟΥ με πρωτοβουλία του ΔΣ, εξελίχτηκαν σε πολύ θετικό κλίμα.

Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων ο Πρόεδρος του ΤΟΕΒ ΤΙΤΑΝΙΟΥ κ. Βασίλειος Γιαννάκος , ενημέρωσε για το σκοπό των συναντήσεων ο οποίος αποτελεί μέρος του ευρύτερου σχεδιασμού επανεκκίνησης και μεγαλύτερης

ανταποδοτικότητας του ΤΟΕΒ και για την κατάσταση του Οργανισμού.

Κατέθεσε τις θέσεις και τις προτάσεις της Διοίκησης του Οργανισμού για τη σωστή διαχείριση και λειτουργία των εγγειοβελτιωτικών έργων καθώς και για τη διάθεση όλων στην επίλυση των προβλημάτων αρμοδιότητας του Οργανισμού.

Αναφέρθηκε στο σχεδιασμό της Διοίκησης να προχωρήσει αρχικά στις αναγκαίες παρεμβάσεις σε κάθε αγρόκτημα , στο στραγγιστικό δίκτυο και στην αγροτική οδοποιία και ανάλογα με την οικονομική ευχέρεια του Οργανισμού, η οποία είναι συνάρτηση της εισπραξιμότητας των εισφορών, πιο εκτεταμένα στη συνέχεια.

Από πλευράς των μελών εκτέθηκαν τα προβλήματα κάθε αγροκτήματος και έγιναν προτάσεις για την επίλυσή τους.

Οι συναντήσεις χαρακτηρίστηκαν ιδιαίτερα εποικοδομητικές αφού αναδείχτηκαν και καταγράφηκαν τα προβλήματα κάθε περιοχής με σκοπό των προγραμματισμό και την επίλυσή τους με εγγειοβελτιωτικά έργα που δύνανται να πραγματοποιηθούν στο έτος 2018.

Οι συναντήσεις θα συνεχιστούν και στα υπόλοιπα αγροκτήματα δικαιοδοσίας του ΤΟΕΒ ΤΙΤΑΝΙΟΥ με τοιχοκόλληση σχετικών προσκλήσεων ανά Κοινότητα.