Οργασμός εργασιών στην παράκαμψη Νεοχωρίου

Με γοργούς ρυθμούς προχωράει η παράκαμψη Νεοχωρίου που μετά από περιπέτειες αρκετών ετών, πλέον πήρε το δρόμο της και θα παραδοθεί οριστικά τον Ιούνιο του 2018.

Το έργο επιθεώρησε την Παρασκευή ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός με τον αντιπεριφερειάρχη κ. Βασίλη Τσιάκο και τον εντεταλμένο συμβουλο κ. Ορέστη Ψαχούλα.

Η υποκατάσταση της πρώτης αναδόχου, «ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.» από την «ΤΕΜΚΑΤ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΗ Α.Ε.» στην κατασκευή του έργου: «ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ – ΜΠΕΛΟΚΟΜΙΤΗ Ο∆ΙΚΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ», ήταν αυτή που άνοιξε πλέον το δρόμο για την ολοκλήρωση του έργου.

Τον δρόμο της οριστικής ολοκλήρωσης πήρε επιτέλους ο δρόμος Παράκαμψη Νεοχωρίου μετά από παλινωδίες αρκετών ετών. Το έργο επιθεώρησε την Παρασκευή ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός με τον αντιπεριφερειάρχη κ. Βασίλη Τσιάκο και τον εντεταλμένο συμβουλο κ. Ορέστη Ψαχούλα.

Ο κ. Σούλης Μπεχλιβάνος, ιδιοκτήτης της «ΤΕΜΚΑΤ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΗ Α.Ε.» που ανέλαβε πρόσφατα το έργο, τους ξενάγησε σε όλο το έργο και τους ενημέρωσε για κάθε πτυχή του. Η εικόνα του έργου μετά ειδικά την μεγάλη κακοκαιρία του χειμώνα είναι πολύ άσχημη με τεχνικά έργα να έχουν καταστραφεί και σημεία του δρόμου να έχουν καταπέσει.

Όπως ανέφερε ο περιφερειάρχης, για να μπορέσει να σταθεί το έργο, έγιναν γεωλογικές μελέτες που δεν είχαν γίνει και πλέον ο εργολάβος έχει την πλήρη εικόνα του έργου.

Ο ανάδοχος με την σειρά του τόνισε ότι καταβάλει τεράστια προσπάθεια έτσι ώστε το έργο το αργότερο μέχρι τον Ιούνιο του 2018 να έχει δοθεί σε χρήση.

Για το σκοπό αυτό έχουν στηθεί μεγάλα εργοτάξια με τεράστια χωματουργικά μηχανήματα και δεκάδες φορτηγά που έχουν κάνει ένα τεράστιο έργο σε ελάχιστο χρονικό διάστημα. Επίσης, έχουν στηθεί φορητά λατομεία που σπάζουν πέτρες και παράγουν υλικό.

Η προοπτική του δρόμου είναι πλέον να κατασκευαστεί, αλλά να παραμείνει στη θέση του μιας και όλα γίνονται πλέον με μελέτη που έχει γίνει έχοντας την γνώση του χώρου και υπάρχει ξεκάθαρη άποψη για τα κατά τόπους προβλήματα.

Το ιστορικό του έργου

Να θυμίσουμε ότι το έργο δημοπρατήθηκε στις 14-9-2010 και κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα αυτής στην Εργοληπτική Επιχείρηση «ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ» αντί ποσού 3.883.915,01€ δηλ. για εργασίες 3.157.654,48€ και 726.260,53€ για Φ.Π.Α., με έκπτωση 44,03%.

Η σύμβαση υπογράφηκε στις 28-12-2011 και ανέρχεται στο ποσό των 3.883.915,01€ με ΦΠΑ

23% με ημερομηνία περαίωσης των εργασιών την 29/8/2014 (32 μήνες).

Κατά την εφαρμογή της εγκεκριμένης μελέτης παρουσιάστηκε η ανάγκη τροποποιήσεων σε

θέματα κατασκευής τεχνικών αλλά και διάφορα θέματα οδοποιίας.

25-8-2014 η Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Καρδίτσας ζήτησε τη γνώμη της ομάδας μελέτης για την τροποποίηση της αρχικής μελέτης που παρουσίαζε πολλά προβλήματα.

Ακολούθησαν αρκετές παρατάσεις στην προθεσμία περάτωσης του έργου και τελικά 16-5-2016 έγινε αίτηση της ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ για να γίνει υποκατάστασης αναδόχου. Τελικά το έργο με υποκατάσταση πέρασε στην εταιρεία ΤΕΜΚΑΤ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε. στις 13-6-2016.

Στις 15-07-2016 έγινε η υπογραφή της Τροποποίησης της αρχικής σύμβασης κατασκευής

του έργου που πλέον εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΗΠΕΙΡΟΥ 2007-2013».

Τελικά, μετά τις διάφορε τροποποιήσεις εγκρίθηκε το τελικό ποσό που θα κοστίσει το έργο και τελικά φτάνει στο συνολικό ποσό των 4.016.540,61 € (με Φ.Π.Α.).

Ουσιαστικά, η υποκατάσταση της πρώτης αναδόχου, «ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.» από την «ΤΕΜΚΑΤ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΗ Α.Ε.» στην κατασκευή του έργου: «ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ – ΜΠΕΛΟΚΟΜΙΤΗ Ο∆ΙΚΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ», ήταν αυτή που άνοιξε πλέον το δρόμο για την ολοκλήρωση του έργου.